Dokończenie budowy wiaduktu WD-1L w ciągu drogi DK10 – otwarcie ofert

Dokończenie budowy wiaduktu WD-1L w ciągu drogi DK10 – otwarcie ofert

31 stycznia 2020
/ / /
Comments Closed

W dniu 30.01.2020 r. o godzinie 11:00 odbyło się otwarcie złożonych ofert w ramach postępowania na dokończenie budowy wiaduktu WD-1L w ciągu drogi DK10.

Kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia wynosi 6 731 722,03 PLN brutto.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty:
1. PORR S.A. (6.758.046,81 zł brutto)
2. STRABAG Sp. z o.o.(10.190.000,00 zł brutto)
3. INTOP SKARBIMIERZYCE Sp. z o.o. (7 626 000,00 zł brutto)
4. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych KBI Jerzy Lorenz oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych K.B.I. Sp. z o.o. (7.380.000,00 zł brutto)

Oprócz zaoferowanej ceny wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty będą również miały pozacenowe kryteria oceny ofert: długość okresu gwarancji oraz skrócenie terminu realizacji.

Wszelkie informacje dotyczące postępowania dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem: https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/156188/rozbudowa-drogi-s3-a6-odc-w-kijewo-z-wezlem-w-rzesnica-bez-wezla-rozbudowa-wezla-kijewo-dokonczenie-budowy-wiaduktu-wd-1l-w-ciagu-drogi-dk10
WD-1L

Możliwość komentowania jest wyłączona.