Postęp robót na budowie

Postęp robót na budowie

11 sierpnia 2020
/ / /
Comments Closed

Od połowy czerwca realizowano na inwestycji następujące roboty:

– dokończenie i zabetonowanie przyczółka podpora 3

– wykonanie pierwszego etapu poprzecznic ustroju nośnego

– montaż łożysk

– montaż belek i  przygotowanie zbrojenia płyty nadbetonu

– zasypki przyczółków budowa nasypów

– roboty izolacyjne na przyczółkach

– odwodnienie.

-rozebrano nasyp na łącznicy A2

– rozebrano nasyp drodze DK10

– nasyp na A2 i DK 10

– wykonano zbiornik nr 1 bez przykrycia ażurami

– wykonano zbiornik nr 3 bez przykrycie ażurami

– usunięto kolizje teletechniczne Orange polska i Polkomtel

– usunięto kolizje ZZT – pozostaje podłączenie

– wywieziono materiał należący dla Energopol

– usunięto materiał z rozbiórek nasypów – udokumentowanie kartami przekazania odpadów

– kolizje energetyczne  KNN01 usunięta, KN05  w procedowaniu z ENEA

– uzgodniono polecenie prac gazo niebezpiecznych w rejonie gazociągu

– wykonano ulepszone podłoże na ZR przy wjeździe do Szczecina

– roboty sanitarne : kolektory wzdłuż A6 i przejścia pod autostradą.

Możliwość komentowania jest wyłączona.