Aktualności

Postęp prac na wiadukcie

5 października 2021
Obecnie zostały wykonane następujące elementy konstrukcji wiaduktu węzła drogowego: Wykonano przyczółki wraz ze skrzydłami bez ścianek żwirowych, których wykonanie zaplanowano po wykonaniu ustroju nośnego. Wykonano filar wraz z częścią poprzecznicy umożliwiającej montaż belek prefabrykowanych. Wykonano część poprzecznic nad przyczółkami wraz z osadzeniem kompletu łożysk mostowych. Wykonano montaż jednego z dwóch przęseł wiaduktu (ułożone belki dla […]

Podpisanie umowy z firmą Budimex S.A.

20 kwietnia 2021
Dnia 23 lutego 2021 podpisano z firmą Budimex umowę na dokończenie robót na węźle Kijewo. 1 marca dokonano przekazania placu budowy. Planowany czas na zakończenie inwestycji to 17 lipca 2022. Kontrole w marcu miały na celu zabezpieczenie środowiska przyrodniczego przed możliwością występowania gatunków chronionych na obszarze przewidzianym do prac na budowie. Wszelkie prace na terenie […]

Postęp robót na budowie

11 sierpnia 2020
Od połowy czerwca realizowano na inwestycji następujące roboty: – dokończenie i zabetonowanie przyczółka podpora 3 – wykonanie pierwszego etapu poprzecznic ustroju nośnego – montaż łożysk – montaż belek i  przygotowanie zbrojenia płyty nadbetonu – zasypki przyczółków budowa nasypów – roboty izolacyjne na przyczółkach – odwodnienie. -rozebrano nasyp na łącznicy A2 – rozebrano nasyp drodze DK10 […]

Dokończenie budowy w zakresie drogi DK10 jezdnia lewa oraz łącznic w ćwiartce A – wybór najkorzystniejszej oferty

29 kwietnia 2020
GDDKiA Oddział w Szczecinie dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania na dokończenie budowy w zakresie drogi DK10 jezdnia lewa oraz łącznic w ćwiartce A. Wybrano ofertę firmy STRABAG Sp. z o.o., która wpłynęła jako jedyna. Wykonawca zaoferował dokończenie budowy za kwotę 32 076 604,19 zł brutto. Więcej informacji na stronie GDDKiA O/Szczecin: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37357/Najkorzystniejsza-oferta-w-przetargu-na-polnocna-jezdnie-wezla-Szczecin-Kijewo-wybrana

Dokończenie budowy wiaduktu WD-1L w ciągu drogi DK10 – wybór najkorzystniejszej oferty

8 kwietnia 2020
W dniu 30.03.2020 r. GDDKiA Oddział w Szczecinie dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania na dokończenie budowy wiaduktu WD-1L w ciągu drogi DK10. Wybrano ofertę Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych KBI Jerzy Lorenz oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych K.B.I. Sp. z o.o. Wykonawca zaoferował dokończenie budowy wiaduktu za kwotę 7.380.000,00 zł brutto. W ramach postępowania […]

Dokończenie budowy w zakresie drogi DK10 jezdnia lewa oraz łącznic w ćwiartce A – otwarcie ofert

27 marca 2020
W dniu 16.03.2020 r. o godzinie 11:00 odbyło się otwarcie złożonych ofert w ramach postępowania na dokończenie robót w zakresie drogi DK10 jezdnia lewa oraz łącznic w ćwiartce A. Kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia wynosi 28 097 440,55 PLN brutto. W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta firmy STRABAG Sp. z […]

Dokończenie budowy wiaduktu WD-1L w ciągu drogi DK10 – otwarcie ofert

31 stycznia 2020
W dniu 30.01.2020 r. o godzinie 11:00 odbyło się otwarcie złożonych ofert w ramach postępowania na dokończenie budowy wiaduktu WD-1L w ciągu drogi DK10. Kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia wynosi 6 731 722,03 PLN brutto. W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty: 1. PORR S.A. (6.758.046,81 zł brutto) 2. STRABAG Sp. z […]

OGŁOSZONO PRZETARGI NA DOKOŃCZENIE INWESTYCJI

16 stycznia 2020
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie pod koniec ubiegłego roku ogłosiła 2 przetargi na wyłonienie Wykonawców robót celem dokończenia inwestycji: 1. Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo / z węzłem/ – w. Rzęśnica / bez węzła/ -Rozbudowa węzła Kijewo – dokończenie budowy wiaduktu WD-1L w ciągu drogi DK10. Termin składania ofert: 30.01.2020 […]

Odstąpienie GDDKiA od umowy z Wykonawcą

15 października 2019
W dniu 14.10.2019r. Zamawiający odstąpił od umowy na budowę węzła Kijewo z firmą Energopol Szczecin S.A.

„Otwarte dni” – spotkanie z podwykonawcami

5 września 2019
GDDKiA o/Szczecin informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe, w dniu 13 września 2019 (piątek) o godzinie 9:00 w siedzibie GDDKiA o/Szczecin (Szczecin, al. Bohaterów Warszawy 33) w sali konferencyjnej (II piętro) odbędzie się spotkanie pomiędzy Przedstawicielami Inwestora, a Podwykonawcami. Zapraszamy Wszystkich zainteresowanych Podwykonawców.

Możliwość komentowania jest wyłączona.