Author Archives administrator

 • Rozbudowa drogi S3/A6

  odc. w. Kijewo – w. Rzęśnica (bez węzła)

    / DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

  29.03.2021

  / WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU

  216 309 811,14 zł

  / WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
  Z UNII EUROPEJSKIEJ

  129 131 729,59

Postęp prac na wiadukcie

5 października 2021
/ / /
Comments Closed

Obecnie zostały wykonane następujące elementy konstrukcji wiaduktu węzła drogowego:

 1. Wykonano przyczółki wraz ze skrzydłami bez ścianek żwirowych, których wykonanie zaplanowano po wykonaniu ustroju nośnego.
 2. Wykonano filar wraz z częścią poprzecznicy umożliwiającej montaż belek prefabrykowanych.
 3. Wykonano część poprzecznic nad przyczółkami wraz z osadzeniem kompletu łożysk mostowych.
 4. Wykonano montaż jednego z dwóch przęseł wiaduktu (ułożone belki dla przęsła od strony Szczecina).
 5. Wykonano część zasypki przyczółka (około 60-70%), dalsze wykonanie nasypu nie jest możliwe do czasu wykonania ścian oporowych stożków przyczółkowych.

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a w najbliższych dniach jest zaplanowany montaż belek prefabrykowanych dla drugiego przęsła. W kolejnych tygodniach zaplanowano wykonanie zbrojenia ustroju nośnego i dokończenie zbrojenia przyczółków, a następnie zabetonowanie ustroju i pozostałych elementów podpór.

Innych robót mostowych nie zaplanowano na najbliższy miesiąc.

Czytaj dalej

Podpisanie umowy z firmą Budimex S.A.

20 kwietnia 2021
/ / /
Comments Closed

Dnia 23 lutego 2021 podpisano z firmą Budimex umowę na dokończenie robót na węźle Kijewo. 1 marca dokonano przekazania placu budowy. Planowany czas na zakończenie inwestycji to 17 lipca 2022.

Kontrole w marcu miały na celu zabezpieczenie środowiska przyrodniczego przed możliwością występowania gatunków chronionych na obszarze przewidzianym do prac na budowie.

Wszelkie prace na terenie budowy są prowadzone zgodnie z projektem. Nie powodują zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Gospodarka odpadów prowadzona jest zgodnie z przepisami.

Czytaj dalej

Postęp robót na budowie

11 sierpnia 2020
/ / /
Comments Closed

Od połowy czerwca realizowano na inwestycji następujące roboty:

– dokończenie i zabetonowanie przyczółka podpora 3

– wykonanie pierwszego etapu poprzecznic ustroju nośnego

– montaż łożysk

– montaż belek i  przygotowanie zbrojenia płyty nadbetonu

– zasypki przyczółków budowa nasypów

– roboty izolacyjne na przyczółkach

– odwodnienie.

-rozebrano nasyp na łącznicy A2

– rozebrano nasyp drodze DK10

– nasyp na A2 i DK 10

– wykonano zbiornik nr 1 bez przykrycia ażurami

– wykonano zbiornik nr 3 bez przykrycie ażurami

– usunięto kolizje teletechniczne Orange polska i Polkomtel

– usunięto kolizje ZZT – pozostaje podłączenie

– wywieziono materiał należący dla Energopol

– usunięto materiał z rozbiórek nasypów – udokumentowanie kartami przekazania odpadów

– kolizje energetyczne  KNN01 usunięta, KN05  w procedowaniu z ENEA

– uzgodniono polecenie prac gazo niebezpiecznych w rejonie gazociągu

– wykonano ulepszone podłoże na ZR przy wjeździe do Szczecina

– roboty sanitarne : kolektory wzdłuż A6 i przejścia pod autostradą.

Czytaj dalej

Dokończenie budowy w zakresie drogi DK10 jezdnia lewa oraz łącznic w ćwiartce A – wybór najkorzystniejszej oferty

29 kwietnia 2020
/ / /
Comments Closed

GDDKiA Oddział w Szczecinie dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania na dokończenie budowy w zakresie drogi DK10 jezdnia lewa oraz łącznic w ćwiartce A. Wybrano ofertę firmy STRABAG Sp. z o.o., która wpłynęła jako jedyna. Wykonawca zaoferował dokończenie budowy za kwotę 32 076 604,19 zł brutto.

Więcej informacji na stronie GDDKiA O/Szczecin: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37357/Najkorzystniejsza-oferta-w-przetargu-na-polnocna-jezdnie-wezla-Szczecin-Kijewo-wybrana

DCIM100MEDIADJI_0173.JPG

Czytaj dalej

Dokończenie budowy wiaduktu WD-1L w ciągu drogi DK10 – wybór najkorzystniejszej oferty

8 kwietnia 2020
/ / /
Comments Closed

W dniu 30.03.2020 r. GDDKiA Oddział w Szczecinie dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania na dokończenie budowy wiaduktu WD-1L w ciągu drogi DK10. Wybrano ofertę Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych KBI Jerzy Lorenz oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych K.B.I. Sp. z o.o. Wykonawca zaoferował dokończenie budowy wiaduktu za kwotę 7.380.000,00 zł brutto.

W ramach postępowania Zamawiający odrzucił dwie oferty.

Więcej informacji na stronie GDDKiA O/Szczecin: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37131/Coraz-blizej-wznowienia-robot-na-wezle-Szczecin-Kijewo-oferta-na-dokonczenie-wiaduktu-wybrana

Czytaj dalej

Dokończenie budowy w zakresie drogi DK10 jezdnia lewa oraz łącznic w ćwiartce A – otwarcie ofert

27 marca 2020
/ / /
Comments Closed

DCIM100MEDIADJI_0209.JPG

W dniu 16.03.2020 r. o godzinie 11:00 odbyło się otwarcie złożonych ofert w ramach postępowania na dokończenie robót w zakresie drogi DK10 jezdnia lewa oraz łącznic w ćwiartce A.

Kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia wynosi 28 097 440,55 PLN brutto.

W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta firmy STRABAG Sp. z o.o. na kwotę 32 076 604,19 PLN brutto.

Wszelkie informacje dotyczące postępowania dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem: https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/159650/rozbudowa-drogi-s3-a6-odc-w-kijewo-z-wezlem-w-rzesnica-bez-wezla-rozbudowa-wezla-kijewo-dokonczenie-robot-w-zakresie-drogi-dk10-jezdnia-lewa-oraz-lacznic-w-cwiartce-a

Czytaj dalej

Dokończenie budowy wiaduktu WD-1L w ciągu drogi DK10 – otwarcie ofert

31 stycznia 2020
/ / /
Comments Closed

W dniu 30.01.2020 r. o godzinie 11:00 odbyło się otwarcie złożonych ofert w ramach postępowania na dokończenie budowy wiaduktu WD-1L w ciągu drogi DK10.

Kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia wynosi 6 731 722,03 PLN brutto.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty:
1. PORR S.A. (6.758.046,81 zł brutto)
2. STRABAG Sp. z o.o.(10.190.000,00 zł brutto)
3. INTOP SKARBIMIERZYCE Sp. z o.o. (7 626 000,00 zł brutto)
4. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych KBI Jerzy Lorenz oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych K.B.I. Sp. z o.o. (7.380.000,00 zł brutto)

Oprócz zaoferowanej ceny wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty będą również miały pozacenowe kryteria oceny ofert: długość okresu gwarancji oraz skrócenie terminu realizacji.

Wszelkie informacje dotyczące postępowania dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem: https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/156188/rozbudowa-drogi-s3-a6-odc-w-kijewo-z-wezlem-w-rzesnica-bez-wezla-rozbudowa-wezla-kijewo-dokonczenie-budowy-wiaduktu-wd-1l-w-ciagu-drogi-dk10
WD-1L

Czytaj dalej

OGŁOSZONO PRZETARGI NA DOKOŃCZENIE INWESTYCJI

16 stycznia 2020
/ / /
Comments Closed

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie pod koniec ubiegłego roku ogłosiła 2 przetargi na wyłonienie Wykonawców robót celem dokończenia inwestycji:
1. Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo / z węzłem/ – w. Rzęśnica / bez węzła/ -Rozbudowa węzła Kijewo – dokończenie budowy wiaduktu WD-1L w ciągu drogi DK10. Termin składania ofert: 30.01.2020 godz.10:50
2. Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo / z węzłem/ – w. Rzęśnica / bez węzła/ -Rozbudowa węzła Kijewo – dokończenie robót w zakresie drogi DK10 jezdnia lewa oraz łącznic w ćwiartce A. Zmiana terminu składania ofert: 19.02.2020 godz.10:50

Informacje, dokumenty oraz zmiany dostępne są na platformie zakupowej: https://gddkia.eb2b.com.pl/open-auctions.html

Czytaj dalej

„Otwarte dni” – spotkanie z podwykonawcami

5 września 2019
/ / /
Comments Closed

GDDKiA o/Szczecin informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe, w dniu 13 września 2019 (piątek) o godzinie 9:00 w siedzibie GDDKiA o/Szczecin (Szczecin, al. Bohaterów Warszawy 33) w sali konferencyjnej (II piętro) odbędzie się spotkanie pomiędzy Przedstawicielami Inwestora, a Podwykonawcami. Zapraszamy Wszystkich zainteresowanych Podwykonawców.

Czytaj dalej
Strona 1 z 41234