Podmiot

 • Rozbudowa drogi S3/A6

  odc. w. Kijewo – w. Rzęśnica (bez węzła)

    / DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

  29.03.2021

  / WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU

  216 309 811,14 zł

  / WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
  Z UNII EUROPEJSKIEJ

  129 131 729,59

Nazwa kontraktu

Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo (z węzłem) – w. Rzęśnica (bez węzła) – Rozbudowa węzła Kijewo

Opis kontraktu

Węzeł drogowy Szczecin Kijewo łączy autostradę A6 z drogą Krajową nr 10, jest połączeniem o znaczeniu krajowym i znacznym natężeniu ruchu. Węzeł ten przenosi ruch z kierunku Bydgoszczy i centralnej Polski (DK10) w kierunku granicy polsko-niemieckiej w Kołbaskowie, ale również przez drogę S3 w kierunku północy (Świnoujście) i południa (granica polsko-czeska w Lubawce). Ponadto węzeł ten stanowi główne połączenie aglomeracji szczecińskiej z siecią autostrad i dróg ekspresowych.

Obecny węzeł drogowy, który powstał w latach 30 ubiegłego wieku i był następnie rozbudowywany w okresie powojennym nie spełnia współczesnych norm. Dla niektórych relacji brak jest pasów włączeń i wyłączeń, a pozostałe są nienormatywne. Jezdnia autostrady A6 w północnej części węzła posiada nawierzchnię betonową wykonaną 80 lat temu, która jest w bardzo złym stanie. Węzeł nie zapewnia odpowiednich warunków ruchu, przepustowości i bezpieczeństwa. Dlatego konieczna stała się jego rozbudowa.

Rozbudowa węzła drogowego Szczecin Kijewo znajduje się w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku). Przetarg na realizację zadania został ogłoszony w październiku 2015 roku. Umowa na realizację inwestycji zawarto we wrześniu 2017 roku. Rozbudowa węzła obejmuje wyburzenie starych wiaduktów drogowych i wybudowanie nowych (dłuższych i szerszych). Zostaną też wykonane nowe łącznice, a w ciągu autostrady powstaną jezdnie zbiorczo-rozprowadzające. Przebudowany zostanie również fragment autostrady wykonany z płyt betonowych. Po rozbudowie węzła nastąpi poprawa przepustowości, będą lepsze warunki ruchu drogowego i większe bezpieczeństwo.

W dniu 14 października 2019 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział GDDKiA w Szczecinie złożyła Spółce ENERGOPOL Szczecin oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Decyzja ta spowodowała wszczęcie postępowania przetargowego na dokończenie robót w wyniku którego zostały podpisane dwie nowe umowy z firmą STRABAG Sp. z o.o. na dokończenie robót w zakresie drogi  DK10 i z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych KBI Jerzy Lorenz oraz Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych K.B.I. Sp. z o.o. na dokończenie budowy wiaduktu WD-1L w ciągu drogi DK10.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

 •